Àrea poble actiu

Ensenyament i Cultura

Regidora: Sònia Ruiz Sanchez

 1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes.
 2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives.
 3. Conservació i manteniment dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil i d'educació primària.
 4. Activitats relacionades amb la llar d’infants, l’escola i l’institut.
 5. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Sònia Ruiz Sanchez

Esports, activitat física i noves tecnologies

Regidor: Marc Avellí Muñoz

 1. Activitats relacionades amb el món de l’esport.
 2. Gestió i direcció dels equipaments públics i altres instal·lacions municipals de caràcter esportiu.
 3. Foment, promoció i difusió de l’esport i ocupació del temps lliure.
 4. Informàtica.
 5. Administració electrònica.
 6. Transparència.
 7. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Marc Avellí Muñoz

Joventut i festes

Regidora: Judit Auguet Lara

 1. Activitats relacionades amb el món de la joventut.
 2. Gestió i direcció dels equipaments públics destinats a serveis a la mainada i joventut, tal com la ludoteca, casal d’estiu i matins actius.
 3. Organització d’activitats dirigides a la joventut.
 4. Organització d’activitats lúdiques.
 5. Organització i coordinació dels esdeveniments i festes populars que organitza l’ajuntament.
 6. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.
Judit Auguet Lara