Igualtat

 

 

 

 

 

 

Judit Auguet Lara ~ contacte

 

La Regidoria d’Igualtat és l’encarregada de promoure la igualtat de drets i oportunitats entre homes i dones. Per assolir aquest objectiu s’organitzen accions adreçades a eliminar i prevenir les desigualtats que es donen en l’àmbit públic i privat.

El Pla d’Igualtat de Gènere té per objectiu general definir un conjunt integrat i sistemàtic de polítiques i mesures que possibilitin la promoció de la transversalització de la igualtat de gènere.

Per altra banda, des del SIAD (Servei d’Informació i Atenció a les Dones) s’ofereix informació, orientació i assessorament en tot allò relacionat amb la vida de la dona, proporcionant eines i estratègies personals i socials.