Planejament

Text-Ref-PP-modif2
PP-mod2-01-empl
Normes PP-def10
PP-def-10OP
PP-def-09-par
PP-def-06-07-zones
modificació PP
Text normatiu Pla Parcial
Pla parcial del Sector Perelló Sud i Can Pere màrtir, aprovat definitivament el 3 de novembre de 2005.
Documentació gràfica Pla Parcial
Documentació gràfica Pla Parcial del Sector Perelló Sud i Can Pere màrtir
Modificació puntual (PP)
Modificació Puntual (PP) de les Normes Subsidiàries de planejament del Pla Parcial  Perelló Sud i Can Pere màrtir (52Kb)