Àrea poble actiu

Educació,  Cultura i Festes

Regidora: Sònia Ruiz Sanchez

1. Gestió i direcció de l’activitat educativa en tots els seus aspectes.

2. Gestió i direcció dels edificis públics destinats a activitats educatives.

3. Conservació i manteniment dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil i d'educació primària.

4. Activitats relacionades amb la llar d’infants, l’escola i l’institut.

5. Organització d’activitats lúdiques.

6. Organització i coordinació dels esdeveniments i festes populars que organitza l’ajuntament.

7. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Sònia Ruiz Sanchez

Comunicació, Promoció económica i Participació

Regidor: Jofre Sáez Bernal

1. Foment de les polítiques de creació i potenciació d’activitat empresarial i suport al comerç.

2. Informació i promoció de l'activitat turística d'interès i àmbit local.

3. Activitats relacionades amb la promoció econòmica.

4. Coordinació i supervisió de la Borsa de treball.

5. Plans d’Ocupació gestionats per l’Ajuntament.

6. Foment d’iniciatives a l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació.

7. Impuls de projectes relacionats amb la promoció de la participació ciutadana.

8. Gestió i direcció de les activitats relacionades amb la comunicació.

9. Informàtica.

10. Administració electrònica.

11. Transparència.

12. En general, qualsevol altra activitat relacionada amb aquestes matèries que sent de competència d’aquesta Alcaldia, no hagi sigut objecte de delegació general ni especial a favor d’un altre Regidor o Regidora.

Jofre Saez