Ajuts en l’àmbit de l’eficiència energètica i mobilitat sostenible

Ajuts en eficiència energètica i mobilitat sostenible

Ajuts en l’àmbit de l’eficiència energètica i mobilitat sostenible

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Institut Català d’Energia (ICAEN), ha publicat un seguit de subvencions per impulsar el procés de la transició cap a un nou model energètic més net i sostenible. L’objectiu que es vol aconseguir és assolir una societat i una economia descarbonitzades l’any 2050, amb un model energètic basat en energies renovables i on els ciutadans puguin generar i gestionar la seva pròpia energia i participar en la presa de decisions.

Ajuts a la rehabilitació energètica d’edificis en municipis de menys de 5.000 habitants (PREE5000)

Els ajuts van destinats a edificacions per a tot tipus d'ús.

 

La línia subvenciona actuacions relacionades tant amb la millora energètica de l'estructura dels edificis com amb la millora de l'eficiència energètica i l'ús d'energies renovables en les seves instal·lacions tèrmiques, com són la calefacció, climatització, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària.

 

S'hi poden acollir habitatges unifamiliars, edificis de tipologia residencial col·lectiva d'habitatge o edificis per a qualsevol altre ús que estiguin ubicats en municipis de fins a 5.000 habitants i els municipis no urbans de fins a 20.000 habitants en els quals totes les seves entitats singulars de població siguin de fins a 5.000 habitants.

 

Els requisits per accedir a aquest programa són que l’edifici sigui anterior a 2007, que l’actuació suposi la millora d’una lletra en la certificació energètica de l’edifici (en la qualificació d’emissions de CO2), i que generi un estalvi mínim del 30% del consum d’energia primària no renovable. La convocatòria exclou l’obra nova, les ampliacions (tan en superfície com en volum) i els canvis d’ús.


Les sol·licituds les poden fer totes les persones físiques o jurídiques que siguin propietàries d’edificis existents; les comunitats de propietaris d’edificis d’ús residencial; les empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; les empreses de serveis energètics; els ajuntaments, diputacions o altres corporacions equivalents; i les comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia. Els ajuts seran vigents fins al 31 de desembre de 2023 o fins que s’esgoti el pressupost.

 

Per a més informació:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/edificis/pree5000-icaen-programa-dajuts-a-la-rehabilitacio-energetica-dedificis/

rehabilitació.icaen@gencat.cat

 

Ajuts a l’autoconsum i a l’emmagatzematge, amb fonts d’energia renovable, i a la implantació de sistemes tèrmics renovables en el sector residencial

Aquesta línia té com a objectiu impulsar la instal·lació d’equips d’energia eòlica i fotovoltaica per a l’autoconsum en tots els àmbits, de sistemes d’emmagatzematge d’energia elèctrica que donin suport a equips d’autoconsum, i també d’energies renovables tèrmiques –solar tèrmica, geotèrmia, aerotèrmia i biomassa- en l’àmbit residencial. Se’n podran beneficiar empreses, ciutadania, administracions públiques, entitats del tercer sector i comunitats energètiques, i les instal·lacions podran ser tant connectades a la xarxa com aïllades.

 

El termini de sol·licitud finalitzarà el desembre de 2023 o quan s’exhaureixin els fons disponibles.

 

Per a més informació:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/energies-renovables/ajuts-del-programa-dincentius-lligats-a-lautoconsum-i-emmagatzament-amb-fonts-denergia-renovable-i-implantacio-de-sistemes-termics-renovables.-/

 

Pla MOVES 3

Ajuts per a l’adquisició de vehicles elèctrics o motocicleta elèctrica, infraestructura de recàrrega

Convocatòria oberta fins el 31 de desembre de 2023

AJUTS

Per a més informació:

http://icaen.gencat.cat/ca/energia/ajuts/mobilitat/pla-moves-iii/