Torna el mosquit tigre, que no n'hi hagi depén de tu!

fulletó mosquit tigre

El mosquit tigre és una espècie invasora procedent d’Àsia que es troba en expansió. És de mida petita, de color negre i amb ratlles blanques. Les femelles dipositen els ous en sec i a la paret interna de petits recipients que poden contenir aigua [<200 litres]. Les larves són aquàtiques. El mosquit tigre té un radi d’acció curt. Si evitem que a casa nostra trobi llocs per criar, nosaltres serem els primers beneficiats!

L’any 2004, el mosquit tigre es va detectar per primer cop a Catalunya. Des de llavors, seguint el mateix model d’expansió que a altres països, s’ha estès pràcticament arreu del territori, cal tenir en compte que pot arribar a provocar importants brots de malalties tropicals emergents com el dengue, la febre hemorràgica de chikungunya o la malaltia transmesa pel virus del Zika.

En la lluita contra la seva expansió, són tan importants les mesures de vigilància i control que s’impulsen des de les administracions i es duen a terme als espais públics com les actituds individuals dels ciutadans, que porten a evitar zones de cria als espais privats. Cal recordar que només 2 de cada 10 dels possibles punts de cria del mosquit tigre es troben a l’espai públic.

Cicle biològic del mosquit

 

El cicle biològic del mosquit tigre presenta les fases d’ou, larva, pupa i adult. Les fases immadures (larva i pupa) són aquàtiques, mentre que l’adult és de vida aèria. A diferència d’altres mosquits, el tigre no necessita molta aigua per criar.

Les seves larves creixen perfectament dins petites reserves d’aigua estancada com la que pot quedar dins un test, una galleda o fins i tot, dins un cendrer.Les femelles dipositen els ous – que són invisibles a ull nu- a la paret interna de recipients. Quan aquests ous queden coberts amb aigua, desclouen i en surten les larves. Posteriorment, les larves esdevenen pupes.

És en aquest moment que pateixen la darrera transformació: els hi surten les ales i es completa la metamorfosi en mosquit tigre adult. Després de 48 hores, aquest mosquit ja és capaç de picar.

En el transcurs d’una setmana, alimentada amb sang humana, la femella haurà tornat a pondre entre 80 i 200 ous de mosquits. La meitat seran femelles que, en set dies més, hauran criat 3.200 mosquits tigre més.

 

Punts de risc de cria del mosquit


"Qualsevol objecte que pugui acumular aigua pot ser un punt de cria del mosquit tigre"

 

Qualsevol objecte que pugui acumular aigua pot ser un punt de cria del mosquit tigre. Per exemple objectes com els testos, gerros, cendrers, abeuradors, dipòsits d’aigua, barques, carretons, remolcs, pneumàtics vells, basses o fonts ornamentals, piscines buides, piscines de plàstic, mobiliari exterior, canaleres de teulats i terrasses, embornals i desaigües.

casa

Com puc evitar-ho?

Els ciutadans tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre ja que es calcula que més del 90% d'espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva.

Només cal seguir aquests consells:

Eliminar els objectes que puguin acumular aigua o buidar-la setmanalment, gerros, cendrers, abeuradors...   Tapar hermèticament, amb tapa o tela mosquitera, els dipòsits d'aigua per regar.
Posar sota cobert barques, carretons o remolcs, o bé, posar-los cap per avall o tapar-los amb una lona.   Eliminar (deixalleria) els pneumàtics vells.
Posar peixos vermells que es menjaran les larves dels mosquits en basses ornamentals i fonts del jardí.   Netejar anualment de fulles les canaleres de teulats i terrasses.

 
És important no abaixar la guàrdia. Cal revisar periòdicament casa nostra i conscienciar les persones dels nostre entorn que facin el mateix a casa seva.