Participa al concurs de cartells de la Festa Major 2024

concurs cartells festa major 2024

FES UNA ULLADA A LES BASES DEL CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR 2024

 

 1. Poden participar-hi totes les persones majors de 14 anys.
 2. Cada concursant pot presentar fins a dues obres.
 3. Els treballs que es presentin cal que siguin originals, inèdites i hauran d’incorporar el text (llegenda) següent: Festa Major. Vilablareix. 2024 del  10 al 19 de maig.
 4. La mida del cartell ha de ser DIN A2, 42 cm d’amplada per 60 cm d’alçada. (42 x 60). El sentit del disseny haurà de ser vertical i haurà de ser concebut per ser reproduït per quadricromia.
 5. Les obres es poden realitzar amb qualsevol tècnica (dibuix, pintura, disseny assistit per ordinador, collage, fotografia, etc.) i hi figurarà el logotip de l’Ajuntament.
 6. Els treballs es presentaran impresos a mida original i sense signar. Els autors  podran fer-ho una vegada conegut el veredicte del jurat. El cartell guanyador s’haurà de signar i si és possible, aportar la seva versió en suport digital per a la seva publicació.
 7. Amb cada original l’autor lliurarà una etiqueta amb el pseudònim i acompanyada d’un sobre tancat amb les dades a l’interior (nom, adreça postal, telèfon i correu electrònic) i el pseudònim al exterior.
 8. Els treballs s’hauran de presentar a les oficines de l’Ajuntament, carrer Perelló 120, de dilluns a divendres de 9 del matí a 2 de la tarda i dimarts de 5 a 8 de la tarda, fins el 5 d´Abril de 2024.
 9. L’obra guanyadora serà premiada amb 300 €. A l’import del premi s’aplicaran les retencions que, en concepte d’IRPF o altres tributs, siguin aplicables. L’import del premi comprèn, a més, qualsevol altre impost que, si escau, sigui repercutible.
 10.  El jurat estarà format per persones nomenades per les Regidories de Cultura i Educació.
 11.  El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el 22 d´Abril de 2024, a les 10 del matí. Es comunicarà mitjançant el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament.
 12.  El jurat es reserva el dret a declarar desert el premi si, segons el seu criteri, no s’ha presentat a concurs cap obra que compleixi els requisits de qualitat mínims.
 13.  El cartell guanyador quedarà en propietat de l’Ajuntament, que podrà reproduir-lo i adaptar-lo a diferents formats per difondre la Festa Major de 2024.
 14.  Tots els treballs quedaran exposats durant la Festa Major.
 15.  Els treballs no premiats es podran retirar de les oficines de l’Ajuntament a partir del 20 de maig i abans del 14 de juny de 2024. Una vegada transcorregut aquest període de temps, l’Ajuntament  en podrà fer l’ús que cregui convenient, i s’entén que l’autor renuncia a la seva propietat. 
 16.  La presentació en aquest concurs pressuposa la total acceptació d’aquestes bases.