Iniciem una nova campanya de compostatge casolà

Campanya compostatge 2022

A Vilablareix l’any 2006 vam iniciar la primera campanya de compostatge casolà i des de llavors comptem amb una cinquantena de compostaires. Enguany volem continuar promocionant el compostatge casolà perquè siguin més els veïns i veïnes que generin compost. El compost és un adob natural, d’aspecte idèntic a la terra, i és molt útil per a les plantes del nostre hort o jardí. Aquest procés, de transformar els residus orgànics generats a casa amb compost, es pot realitzar des de casa amb un compostador, un recipient dissenyat per a que el compostatge es realitzi sense pudors, mosques o mal aspecte. 

 

Per a sol·licitar un compostador només cal anar a les oficines municipals per tal de facilitar les vostres dades, fer efectiva una fiança de 30€ (se us retornarà al cap de dos anys, moment en què el compostador passarà a ser de la vostra propietat), i un cop es disposin de tots els compostadors sol·licitats, es distribuiran entre els nous compostaires que rebran la visita d’un educador ambiental. L’educador ambiental es posarà en contacte amb vosaltres per a instal·lar-vos el compostador i per realitzar-vos l’assessorament. 

 

Podeu sol·licitar el compostador fins al dimarts 28 de juny.

 

Us recordem que, en el cas dels habitatges que gestionen la fracció orgànica a través de l’autocompostatge, s’aplicarà el TRAM 1 d’orgànica de la taxa d’escombraries (50€ anuals – tram més econòmic), sempre que s’acrediti mitjançant la sol·licitud que trobareu a la seu electrònica o a les oficines de l’Ajuntament.