Vilablareix aprova l’ordenança de sequera per garantir el servei públic d’abastament i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua

ple gener 2024

És un dels punts claus que s’han aprovat en el ple ordinari que s’ha celebrat aquest vespre

  • També s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilablareix i el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, segons el qual la T10-30 passa a tenir cobertura fins als 25 anys
  • L’ordre del dia també ha aprovat l’aprovació del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) o del Codi Ètic i de Conducta de la contractació Pública aprovat pel Govern de la Generalitat, entre altres

 

Vilablareix, dijous, 18 de gener de 2024

 

L’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua potable i als usos de l’aigua en situació de sequera de Vilablareix s’ha aprovat avui al vespre en el ple ordinari i té per objecte regular els usos de l’aigua en l’àmbit municipal, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable de competència municipal i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.

Aquesta ordenança s’aplica durant els períodes de sequera declarats per l’Agència Catalana de l’Aigua.

Les mesures que recull aquesta ordenança són limitacions particulars en l’ús de l’aigua per a abastament de la població, reduir percentualment el consum d’aigua i/o limitar les dotacions d’aigua per a ús domèstic i reduir percentualment el consum d’aigua d’usuaris no domèstics. Els consums que superin les limitacions establertes tindran la consideració de consum excessiu.

Una altra mesura contempla talls temporals durant l’estat d’emergència en el subministrament d’aigua a la xarxa d’abastament, sigui establint franges horàries, com de manera continuada, sigui en tota la xarxa com en sectors d’aquesta.

Es confeccionaran i aplicaran plans de reducció de consum als grans consumidors d’aigua (entenent com a tal els volums superiors al 10% del consum total del municipi o un consum anual superior a 10.000 m3).

Quant a les accions per garantir el subministrament als usuaris, es redactaran bans municipals i s’aplicaran campanyes de conscienciació.

Es fa una crida a la col·laboració per tal de tenir una comunicació fluida i accés a les dades de consum a les empreses subministradores del servei d’aigua potable amb les administracions competents.

Des de l’Ajuntament, i en el marc d’aquesta ordenança, s’intensificaran les tasques de control de consums i detecció d’infraccions. Així doncs, l’ordenança contempla també la instal·lació, a  càrrec de l’usuari, de comptadors en aquelles escomeses o usos que no en disposin, en els termes establerts en el reglament del servei corresponent, si s’escau.

Aquest és un recull de les mesures més rellevants que contempla l’ordenança que també aprova sancions que van des dels 750 euros (en cas de ser lleus) fins als 3000 euros (en cas de ser molt greus).

Per a la regidora de medi ambient, Anna Felip: “aprovem aquesta ordenança feta en base al redactat de la Generalitat i que contempla tot un seguit de mesures per regular l’ús de l’aigua, per tal de garantir el servei públic d’abastament i distribució d’aigua potable i fomentar l’estalvi en el consum d’aigua en situació de sequera.” La regidora ha afegit que: “també inclou sancions per a cada infracció. Amb tot plegat creiem que la conscienciació de la ciutadania ens ajudarà a mantenir els consums d’aigua a ratlla”.

 

Ja feia temps que s’aplicaven mesures en matèria de sequera

Des de finals d’any està prohibit fer servir les dutxes dels equipaments esportius entre setmana, s’han tancat les fonts públiques i s’està duent a terme un tractament a l’aigua de la piscina per tal de conservar-la i no haver-la de canviar de cares a l’estiu.

Aquestes són algunes de les darreres mesures que el consistori ha aplicat però ja n’hi havia d’altres aplicades. De fet, fa temps que es desenvolupen tasques de manteniment i prevenció de canonades i en general a la infraestructura de l’aigua. Aquesta acció fa que es redueixin les fuites i altres pèrdues en un 78%.

A banda des de l’estiu es va aturar el reg municipal i, quan això no ha estat possible, se n’ha reduït la freqüència de regat. També s’ha reduït el cabal de l’aigua de les descàrregues dels sanitaris i s’ha instal·lat també un comptador d’aigua al camp de futbol per tenir constància dels litres que s’utilitzen i evitar-ne el malbaratament.

 

Conveni amb el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona

El ple també ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilablareix i el Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona.

La principal modificació és l’ampliació del títol fins als 25 anys, fins ara era per a joves de 13 a 18 anys.

Aquesta targeta permet fer dues càrregues al mes de 10 viatges cadascuna (2,5€). L’Ajuntament assumeix el cost del 50% del bitllet.

 

Adhesió al Codi Ètic i de Conducta

L’Ajuntament també es troba adherit, des d’aquest vespre, al Codi Ètic i de Conducta de la contractació Pública aprovat pel Govern de la Generalitat.

Pel que fa a les conductes recomanables de bones pràctiques que planteja el Codi, algunes d’elles fan referència, per exemple, a la contractació programada, al no fraccionament dels contractes, a la contractació menor, a la divisió dels contractes en lots, als criteris d’adjudicació o a la subcontractació.

 

Aprovació del DUPROCIM

Un altre dels punts que s’ha aprovat és el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM). Aquest document conté un seguit d’indicacions d’emergències per incendis forestals, inundacions, nevades, per risc químic, risc químic en el transport, risc aeronàutic, emergències sísmiques o per ventades. També recull protocols en matèria de risc d’accidents greus en instal·lacions industrials.

A banda, també s’ha aprovat el nomenament d’Artur Valien com a nou voluntari de protecció civil.

 

En el ple també ha pres possessió el regidor Xavier Altayó del grup municipal Junts per Vilablareix-Compromís Municipal (CM), després de la renúncia de Glòria Matas.