La Torratxa digital

Publicació municipal on s'expliquen els esdeveniments i activitats que tenen lloc a Vilablareix

Números publicats durant l'any 2001

Inici de la publicació

Números publicats durant l'any 2000

Números publicats durant l'any 2002

Números publicats durant l'any 2003

Números publicats durant l'any 2004

Números publicats durant l'any 2005

Números publicats durant l'any 2006

Números publicats durant l'any 2007

Números de la revista La Torratxa de l'any 2008

Números de la revista La Torratxa de l'any 2009

Números de la revista La Torratxa de l'any 2010.

Números de La Torratxa corresponents al 2011

Exemplars de la revista municipal La Torratxa, publicats el 2012

Exemplars de la revista municipal La Torratxa, publicats el 2013

Exemplars de la revista municipal trimestral LA TORRATXA en format pdf corresponents a l'any 2014

Exemplars de La Torratxa corresponents a l'any 2015

Exemplars de La Torratxa corresponents a l'any 2016

Exemplars de La Torratxa publicats l'any 2017

Exemplars de la revista La Torratxa publicats al 2018

Exemplars de La Torratxa publicats l'any 2019

Revista municipal

Exemplars publicats el 2020

Revista municipal

Exemplars publicats el 2021

Exemplars de La Torratxa publicats el 2022 en format PDF

Exemplars de La Torratxa publicats el 2023 en format PDF

Exemplars de La Torratxa publicats el 2024 en format PDF