Preinscripcions i matriculació a la Llar d'Infants ‘La Farigola’

Preinscripcions Llar Infants

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA CURS 2020-2021

 

 • Període presentació sol·licituds: del 13 al 22 de maig
 • Publicació de les llistes d'infants amb la puntuació provisional: 2 de juny de 2020
 • Termini per a presentar reclamacions: del 3 al 9 de juny de 2020
 • Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 16 de juny de 2020
 • Període de matrícula: del 17 al 23 de juny

 

Els alumnes que ja estan matriculats a la Llar d’infants no han de tornar a fer tot el procés de preinscripció i matrícula.

 

COM FER LA PREINSCRIPCIÓ?

 

On es farà?

De manera telemàtica i excepcionalment, a les oficines de l’Ajuntament de Vilablareix (del 13 al 22 de maig)

 

Com es farà tot el procés?

 • Per mitjà telemàtic: cal adjuntar el full de preinscripció i la documentació (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) al tràmit genèric ‘Preinscripció LLAR INFANTS’:

El tràmit s’activarà del 13 al 22 de maig de 2020 http://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

Si no disposeu de certificat electrònic per a identificar-vos, es pot obtenir prèviament l’IdCat mòbil de la persona que farà el tràmit accedint a: https//idcatmobil.seu.cat/

Una vegada obtingut, serà necessari tancar qualsevol finestra del navegador si es vol fer servir immediatament per a identificar-se i tramitar.

 • Tutorial

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon (972.40.50.01) per donar cita prèvia, entre els dies del 19 al 22 de maig.

 

Documentació preinscripció (a adjuntar a la sol·licitud)

 • Full preinscripció
 • DNI pare, mare, tutor/a (formats pdf o jpg)
 • Llibre de família (formats pdf o jpg)
 • Escriptures i/o contracte de lloguer de l’habitatge (tan sols cal fer arribar els fulls on surten els noms i adreça de l’habitatge en format pdf o jpg)
 • Altre documentació per justificar la puntuació dels criteris d’admissió (carnet família nombrosa o monoparental, certificat de la feina... en format pdf o jpg)

 

Validació de la documentació

Es comprovarà tota la documentació presentada escanejada o fotografiada. Si es té cap dubte sobre la veracitat dels documents, es pot demanar la documentació original o ampliar aquesta documentació.  

 

Publicació de les llistes d’admissió provisionals i definitives

 • Les llistes provisionals i definitives es faran públiques durant el procés i en les dates marcades en el calendari. Les podreu consultar a la web de l’Ajuntament.
 • Les dades dels sol·licitants seran anònimes i per poder fer les consultes tindran assignat el número de registre.

 

Reclamacions llista d’admissió provisional

 • Si cal fer una reclamació sobre la puntuació de la llista d’admissió, es farà servir el mateix procediment telemàtic de tràmit genèric ‘Preinscripció LLAR INFANTS’ exposant la vostra reclamació i adjuntant la documentació que considereu oportuna (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg):

https://seu.vilablareix.cat(SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

 

Matriculació

 • Del 17 al 23 de juny
 • Per mitjà telemàtic: cal adjuntar la documentació detallada més avall (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) al tràmit genèric ‘Matriculació LLAR INFANTS’:

El tràmit s’activarà del 17 al 23 de juny https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon (972.40.50.01)

Pagament matriculació

 • En el moment de fer la matrícula i abans d’acabar el tràmit, s’haurà de fer el pagament de 80€ per tal de formalitzar la plaça.
 • Un cop fet el pagament no es retronarà l’import.

Documentació matriculació

 • Domiciliació bancària (document que estarà a la web de preinscripció de la Llar).
 • Llibre de vacunes (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)
 • Targeta sanitària (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)

Cal tenir en compte

Per les persones que excepcionalment facin la preinscripció de manera presencial recordeu:

 • Preferiblement una sola persona per fer la preinscripció i matriculació.
 • Portar tota la documentació i si és possible el propi bolígraf.
 • Portar mascareta i guants.
 • Recordeu que no han de venir persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament o que presentin símptomes.

CONTACTE

Per formalitzar les preinscripcions i matriculació: 972.40.50.01 / oac@vilablareix.cat

Consultes i altres: llarinfants@vilablareix.cat