Com fer la preinscripció a la Llar d'Infants

On es farà?

De manera telemàtica i excepcionalment, a les oficines de l`Ajuntament  de Vilablareix. (del 9 al 20 de maig)

Com es farà tot el procés?

 • Per mitjà telemàtic: Tràmit genèric “Preinscripció  LLAR INFANTS”:

El tràmit s'activara del 9 al 21 de maig de 2022

https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

Si no disposeu de certificat electrònic per a identificar-vos, es pot obtenir prèviament l’IdCat mòbil de la persona que farà el tràmit  accedint a:

https://idcatmobil.seu.cat/

Una vegada obtingut, serà necessari tancar qualsevol finestra del navegador si es vol fer servir immediatament per a identificar-se i tramitar.

 

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional,es pactarà dia i hora per telèfon ( tel 972405001) per donar cita prèvia, entre els dies del 17 al 21 de maig.

 

Documentació preinscripció (a adjuntar a la sol·licitud)

 • DNI pare, mare, tutor/a (formats pdf o jpg)

 • Llibre de família (formats pdf o jpg)

 • Escriptures i/o contracte de lloguer de l’habitatge (tan sols cal fer arribar els fulls on surten els noms i adreça de l’habitatge en format pdf o jpg)

 • Altre documentació per justificar la puntuació dels criteris d’admissió(carnet família nombrosa o monoparental, certificat de la feina... en format pdf o jpg)

 

Validació de la documentació

Es comprovarà tota la documentació presentada escanejada o fotografiada. Si es té cap dubte sobre la veracitat dels documents, es pot demanar la documentació original o ampliar aquesta documentació.

 

Publicació de les llistes d’admissió provisionals i definitives

 • Les llistes provisionals i definitives es faran públiques durant el procés i en les dates marcades en el calendari. Les podreu consultar a la web de l’Ajuntament.

 • Les dades dels sol·licitants seran anònimes i per poder fer les consultes tindran assignat el  número de registre.

 

Reclamacions llista d’admissió provisional

 • Si cal fer una reclamació sobre la puntuació de la llista d’admissió, es farà servir el mateix procediment telemàtic de tràmit genèric “Preinscripció  LLAR INFANTS” exposant la vostra reclamació i adjuntant la documentació que considereu oportuna (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg):

 

https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

 

Matriculació  -  del 16 al 22 de juny

 

 • Per mitjà telemàtic: cal adjuntar  la documentació detallada més avall (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) al tràmit genèric “Matriculació  LLAR INFANTS”:

El tràmit s'activarà del del 16 al 22 de juny

https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

 

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon ( tel 972405001)

Pagament matriculació

 • En el moment de fer la matrícula i abans d’acabar el tràmit, s’haurà de fer el pagament de 80€ per tal de formalitzar la plaça.

 • Un cop fet el pagament no es retornarà l’import.

Documentació matriculació

 • Domiciliació bancària (document que estarà a la web de preinscripció de la Llar).

 • Llibre de vacunes (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)

 • Targeta sanitària (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)

 

 

CONTACTE

Per formalitzar preinscripcions i matriculació:  972 40 50 01 / oac@vilablareix.cat

 

Consultes i altres:  llarinfants@vilablareix.cat