AIGUA

AIGUA

Kits d'estalvi d'aigua

L’any 2008 Catalunya va patir un fort període de sequera que va obligar a establir restriccions en l’ús de l’aigua. En motiu d’aquell episodi, Vilablareix va engegar una campanya de sensibilització envers el valor de l’aigua i la necessitat d’estalviar-la en tots els àmbits (domèstic, industrial i agrícola). En el marc d’aquella Campanya d’Estalvi d’Aigua, es va organitzar una xerrada sobre jardineria ecològica i sostenible, un curs sobre l’estalvi d’aigua on es parlava de la recollida d’aigües pluvials i la reutilització d’aigües grises i sessions de distribució de reguladors de cabal i airejadors als veïns i veïnes del municipi. Els reguladors o airejadors són mecanismes que s’enrosquen a les aixetes i dutxes i barregen l’aigua amb aire, reduint així la pressió de l’aigua. Aquest mecanisme d’estalvi pot arribar a representar un 50% menys de consum d’aigua enfront una aixeta sense airejadors.

Si encara no teniu aquest kit d’estalvi d’aigua, consistent en 3 airejadors, una bossa per a la cisterna del vàter i un fulletó informatiu amb consells per estalviar aigua a les llars, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament i demanar-lo.

Dipòsits pluvials

L’any 2009 l’Ajuntament de Vilablareix va iniciar un projecte de construcció de dos dipòsits soterrats de recollida d’aigües pluvials. Aquests dos dipòsits, de 1000 m3 i de 250 m3, estan situat a la zona verda del costat del pavelló i a la zona verda del costat del magatzem municipal, respectivament. Mitjançant un conjunt de canaleres, l’aigua de pluja que cau sobre les cobertes del pavelló i del magatzem és conduïda cap a aquests dipòsits soterrats. La gran zona verda del c/marroc, al costat del pavelló, és regada amb aigua recuperada de la pluja.

CONSELLS PER A L’ESTALVI D’AIGUA