Vilablareix liquida el pressupost de 2020 amb un romanent positiu

Ple extraordinari

L’Ajuntament de Vilablareix ha liquidat el pressupost de 2020 amb un romanent positiu de tresoreria, enguany de 426.825,43€.

 

La totalitat del romanent es destinarà a inversions, com el darrer exercici, donat que el deute de l’Ajuntament és zero. “Tot i haver tingut un any molt difícil per la situació sanitària actual, hem aconseguit un romanent positiu que destinarem a inversió, sobretot als pisos de protecció oficial, així com a completar altres inversions que teníem pendent com són la ràdio o la piscina” assegura l’alcalde de Vilablareix, David Mascrot.

 

I és que d’aquests 426.825,43€ se’n destinaran 160.000€ als Habitatges de Protecció Oficial, 50.000€ per a la modernització i digitalització de l’equipament de la Ràdio Vilablareix, 10.000€ per a instal·lar un parc de Cal·listènia, 10.000€ per a millores a la piscina municipal, 110.000 per a soterrament de serveis i 86.825,43€ per a millores en el mobiliari urbà i carrers.

 

En la modificació del crèdit també s’ha incorporat un total de 3.250.000€ del Departament d’Educació per a la nova Escola de Vilablareix.