Vilablareix estudia fer una nova promoció de pisos de protecció oficial pels joves del municipi

Xerrada pisos protecció oficial a Vilablareix

L’Ajuntament de Vilablareix està estudiant si calen habitatges per a joves i si aquests han de ser de lloguer o de compra. És per aquest motiu que ahir es va celebrar una assemblea informativa adreçada a joves d’entre 18 i 35 anys. En ella l’alcalde de Vilablareix, David Mascort, va explicar les condicions bàsiques per accedir a aquests habitatges, què s’ha de fer per optar a un pis i a on es podrien situar aquests habitatges.

 

Entre les condicions, els interessats no poden ser titulars ni d’un habitatge protegit ni d’un habitatge lliure, han d’estar inscrits en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial i han d’estar empadronat a Vilablareix (No és obligatori però donarà més punts). 

 

Pel que fa a les dimensions dels pisos de Protecció Oficial, aquests faran entre 60 i 90 m2 cada un. 

 

Per tal de veure si hi ha demanda, s’ha creat una enquesta que els joves interessats poden contestar fàcilment des del web municipal o bé clicant aquí. En ella es demanen els anys d’empadronament, on viu actualment, quina modalitat escolliria (si de compra o lloguer) i quin any està disposat a comprar-lo o llogar-lo, entre d’altres qüestions. Els joves poden contestar l’enquesta fins el dimarts 31 de març.

D’aquesta manera, el consistori veurà quines necessitats hi ha per tirar endavant una nova promoció de pisos de protecció oficial.

 

Què hem fet a Vilablareix?

Fins l’any 2008 a Vilablareix no hi havia cap habitatge de protecció oficial i els joves havien de marxar a altres poblacions per poder comprar algun habitatge assequible.

L’Ajuntament va crear la societat Vilablareix Futur S.L per la construcció de dos edificis plurifamiliars de 46 habitatges, locals i aparcaments. 

Gràcies al desenvolupament del pla parcial del Perelló i Can Pere Màrtir, es va qualificar algunes parcel·les privades amb l’obligació d’habitatges privats concertats, construint així un total de 122 habitatges de protecció oficial.