Vilablareix engega un Pla d'Ocupació Municipal per donar feina a 3 persones

Pla d'Ocupació Municipal

El perfil professional que es demanda és de personal tècnic auxiliar d’atenció a les persones i personal de manteniment del municipi (paleta i manobre).

A partir de dilluns 22 de febrer es poden presentar les instàncies a l’OAC de l’Ajuntament

L’Ajuntament de Vilablareix obre una convocatòria de Pla d’Ocupació Municipal  mitjançant l’oficina del Rusc de l’Ajuntament de Vilablareix per seleccionar a 3 persones per tal de cobrir perfils professionals de suport a la brigada en tasques de paleta i manobre, a més de la figura de tècnic auxiliar d’atenció a les persones.

Amb la intenció de tenir en consideració diferents sectors de la població i de millorar i reforçar els serveis a la ciutadania i el manteniment del municipi, les places a cobrir s’han dissenyat responent a la voluntat de l’Ajuntament de promoure iniciatives per dinamitzar el mercat de treball davant la situació econòmica actual. Així, aquest col·lectiu durà a terme diferents projectes de manteniment del municipi, principalment per realitzar  obres de supressió de barreres arquitectòniques a la via pública; per a la realització d’atenció i suport a la gent gran o amb dificultats socials com a conseqüència de la COVID-19.

El pla pretén pal·liar temporalment la situació socioeconòmica de les persones contractades per un període de 6 mesos, i a més millorar les seves competències professionals incrementant així la seva possibilitat d’accés al mercat de treball i per a desenvolupar projectes d’interès general i social.

Destacar que el Pla d’Ocupació Municipal de Vilablareix es finança al 100% amb recursos municipals.

Les persones interessades en participar a la convocatòria hauran de presentar instància que es facilitarà a l’oficina del Rusc del Ajuntament de Vilablareix o l’OAC de l’Ajuntament de Vilablareix, i presentar-les al registre general en horari de 9:00h a 14:00h, en el termini s’inicia el proper 20 de febrer de 2021 i finalitza el 11 de març 2021 (ambdós inclosos).

Fitxers adjunts