Sessió informativa per la compra de sis habitatges socials a Vilablareix

Sessió informativa HPO

El proper dimarts 5 de setembre es farà una reunió informativa per a la ciutadania per la compra dels sis habitatges socials de Vilablareix.

 

Les persones interessades en la compra dels pisos han d’inscriure’s al Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.

El mes de setembre de 2023 una vegada aprovades definitivament les bases per l’Ajuntament en sessió plenària i la seva posterior publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, es procedirà a obrir el termini d’un mes per optar a aquests habitatges. 

La petició s’efectuarà amb el model específic que constarà a la web www.vilablareix.cat via Seu electrònica o presencialment a les oficines de l’Ajuntament.

 

Pots consultar les bases d’adjudicació i procediment de selecció dels adquirents d’habitatge de protecció oficial aprovades inicialment en sessió plenària de data 20 de juliol de 2023. 

 

La superfície dels habitatges d’aquesta convocatòria és la següent:

 

84,60m2 +  pk nº 36 + pk bici nº 3

84,60 m2 + pk nº 12 + pk bici nº 22

63,02 m2 + jardí 19,25m2 + pk nº 53 +pk bici nº23

85,85m2  + pk nº 38 + pk bici nº 16

82,13m2 + terrassa 7,05m2 + pk nº 5+ pk bici nº 19

86,58m2 + terrassa 7,05m2 + pk nº 33 + pk bici nº 4

 

La sessió informativa per compartir aquesta informació i resoldre dubtes tindrà lloc a les vuit del vespre a Can Gruart i hi pot assistir tothom que estigui interessat en la compra d’algun d’aquests habitatges.