Programa Temps per Cures a Vilablareix 

Temps per cures

Temps per Cures és un programa del Departament d’Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya que té l’objectiu de facilitar la compatibilitat de la cura d’infants i adolescents amb la resta d’activitats quotidianes de les famílies. 

 

El programa impulsa la prestació de serveis de cura puntual per a nenes i nens de 0 a 16 anys a tot el territori català. Temps per Cures proporciona finançament i acompanyament als ens locals per al reforç i l’ampliació de serveis ja existents o la creació de nous serveis de cura infantil de proximitat.

 

Durant el 2023 aquest programa ha aportat finançament a l’Ajuntament de Vilablareix per a la Ludoteca Les Orenetes que al llarg de l’any s’ha atès un total de 64 infants. El cost total del 2023 ha estat de 43.666,09€, finançats amb 11.239,02€ de la subvenció Temps per Cures, i els 32.427,07 restants amb finançament municipal. 

 

gene logo         

corresponsables logo

tempsxcures logo