Presenta’t a la Brigada Jove aquest estiu 2022!

Brigada Jove 2022

Un any més, l’Ajuntament de Vilablareix ofereix 4 llocs de treball per a joves en el marc del projecte ‘Brigada Jove 2022’

 

L’objecte de la present convocatòria de selecció és la contractació, en règim de personal laboral temporal a temps parcial, de 4 llocs de treball per a joves de 18 a 25 anys empadronats al municipi.

 

Places que s’ofereixen:

 

AUXILIAR DE PEÓ DE BRIGADA

Places: 2

Temporalitat: estiu 2022 (5 setmanes consecutives)

Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores diàries

Funcions: Tasques de suport a la brigada municipal realitzant feina de pintura, jardineria, manteniment d’instal·lacions municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals, gestió de medi ambient, etc.

 

AUXILIAR D’ADMINISTRACIÓ LOCAL

Places: 2

Temporalitat: estiu 2022 (5 setmanes consecutives)

Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores diàries

Funcions: Tasques d’auxiliar d’administració local: arxiu, gestió de documentació.

 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’ajuntament a partir del dimecres 13 d’abril fins el divendres 29 d’abril.

 

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  • Currículum Vitae de l’aspirant
  • Fotocòpia del DNI o passaport o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
  • Fotocòpia del títol de graduat escolar en ESO, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició, o títol acadèmic superior.

 

 

Consulta les bases de la brigada jove 2022 per formar-hi part!