Presenta’t per a la brigada jove aquest estiu!

BRIGADA JOVE 2020

Un any més l’Ajuntament de Vilablareix ofereix 4 llocs de treball per a joves en el marc del projecte “Brigada jove 2020”.

L’objecte de la present convocatòria de selecció és la contractació, en règim de personal laboral temporal a temps parcial, de 4 llocs de treball per a joves de 18 a 25 anys empadronats al municipi.

 

Places que s’ofereixen:

 

Auxiliar de peó de brigada

Places: 2

Temporalitat: estiu 2020 (juny-juliol-agost)

Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores diàries.

Funcions: Tasques de suport a la brigada municipal realitzant feina de pintura, jardineria, manteniment d’instal·lacions municipals, suport a l’organització i realització d’esdeveniments socioculturals, gestió de mediambient, etc.

 

Auxiliar d’administració local

Places: 2

Temporalitat: estiu 2020 (juny-juliol-agost)

Horari: de dilluns a divendres, jornades de 4 hores diàries.

Funcions: Tasques d’auxiliar d’administració local: arxiu, gestió de documentació.

 

Les sol·licituds per prendre part en aquesta convocatòria s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament a partir del dijous 28 de maig fins el dijous 11 de juny de 2020.

 

Les instàncies hauran d’anar acompanyades de la següent documentació:

  • Currículum vitae de l’aspirant.
  • Fotocòpia del DNI o passaport o, en cas de no tenir la nacionalitat espanyola, del document oficial acreditatiu de la nacionalitat.
  • Fotocòpia del títol de graduat escolar en ESO, o resguard d’haver abonat els drets per a la seva expedició, o títol acadèmic superior.

 

Consulta les bases aquí: BASES BRIGADA JOVE