Obres de soterrament de la línia elèctrica del carrer Marroc de Vilablareix

Soterrament línia elèctrica

Vilablareix està duent a terme les obres de soterrament de la línia elèctrica que anava des de la zona verda del carrer Marroc fins al pont del carrer Migdia, creuant el riu i passant per darrera el pavelló, pel camí de Salt. Aquesta actuació és una de les condicions de la reparcel·lació del sector Marroc II, segons el conveni signat amb l’Ajuntament, i consisteix en l’eliminació de tres torres i el soterrament de tot aquest tram de traçat elèctric, tenint un cost de 107.384,33 euros (IVA exclòs).

 

Les obres estan pràcticament acabades, ja s’ha soterrat tota la infraestructura i únicament falten les descàrregues i noves connexions que es portaran a terme els propers dies.