L’Ajuntament de Vilablareix aprova la licitació per a la construcció de la Biblioteca-Sala polivalent

Licitació sala polivalent-biblioteca

L’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat en el ple d’aquest dijous la licitació de les obres per a la construcció de la sala polivalent i biblioteca, un espai per acollir-hi activitats culturals i socials. “Serà un lloc on hi programarem teatre, concerts i activitats diverses que requereixin molt aforament” explica l’alcalde David Mascort.

 

Segons es detalla en el plec de clàusules administratives del contracte d’obra, el pressupost de licitació és de 3.050.355,95 euros i el termini de presentació d’ofertes per part de les empreses interessades és d’un mes a comptar des del dia següent a la publicació de l’anunci de licitació en el perfil del contractant. 

 

El termini d’execució i durada del contracte serà de 18 mesos, a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del replanteig, que es farà en el termini màxim d’un mes des de la signatura del contracte.

 

La biblioteca-sala polivalent s’ubicarà a la zona de Can Gruart, al costat de l’edifici del Casal de la Gent Gran, al carrer Francesc Macià amb Roger de Llúria.