Fase d'excepcionaltat per sequera

excepcionalitat per sequera

El Govern ha derogat l'emergència per sequera degut a que els embassaments del sistema Ter-Llobregat ja estan per sobre del 25%.

El dimarts 7 de maig, el conseller sr. Mascort després de la reunió del comitè de seguiment de la crisi hídrica, va anunciar el canvi de fase.

La fi de l'emergència no suposa ni que s'acabi la sequera ni les restriccions. En aquest sentit, els 202 municipis del sistema del Ter, el Llobregat i el Cardener, entre els quals Vilablareix, passaran a estar en excepcionalitat el proper dilluns 13 de maig.

Quines restriccions hi haurà en excepcionalitat?

L'excepcionalitat per sequera, que entrarà en vigor dilluns vinent, suposa augmentar de 200 a 230 litres el consum màxim per habitant i dia. A més, inclou aquestes restriccions sectorials: es manté la prohibició de regar zones verdes -excepte reg de supervivència- i es permet el reompliment de piscines col·lectives.

  • Reducció de la dotació de reg agrícola en un 40% o la substitució de part dels cabals destinats a reg agrícola per aigües regenerades (en emergència era del 80%).
  • Reducció del 15% dels consums d’aigua dels usuaris industrials (en emergència era del 25%).
  • Reducció del consum d’aigua en els usos recreatius (15% en usos assimilables a urbans i 50% en reg).
  • Reducció del 30% en els usos ramaders (en emergència era del 50%). Possibilitat de flexibilitzar aquestes reduccions presentant un Pla d’estalvi d’aigua a l’ACA.
  • Resta prohibit l’ús d’aigua per al reg de jardins i zones verdes de caràcter públic o privat (excepte el reg de supervivència d’arbres o plantes que es farà gota o a gota o en regadora). S’admet el reg municipal amb aigües freàtiques únicament en cas que no suposi una reducció de la disponibilitat d’aigua per a l’abastament domiciliari. 
  • Queda prohibit el reg de gespa en tots els casos, excepte en superfícies destinades a pràctica federada d’esport, o aquell reg que es faci reutilitzant aigües de pluja recollides de les teulades o bé aigua regenerada de les depuradores.
  • Es prohibeix la neteja de carrers, clavegueram, paviments, façanes o edificis amb aigua potable.