Es suspèn l’Aplec de Sant Roc

Suspès Aplec Sant Roc

Aquest diumenge 28 de febrer es celebraria el tradicional Aplec de Sant Roc. Degut a la pandèmia de la Covid-19 ens hem vist obligats a suspendre la festivitat. 

 

Aprofitem per recordar que està prohibit anar-hi a fer un pícnic per compte propi. Segons la normativa per a fer front a la Covid-19:

 

  • Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l’àmbit públic com privat, es permeten sempre que no se superi el nombre màxim de sis persones, llevat que es tracti de convivents, i que aquestes no pertanyin a més de dues bombolles de convivència.

No obstant, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixi tant com sigui possible i es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència.

 

  • En les reunions que suposin, amb subjecció als límits establers, la concentració de persones en espais públics, no es permet el consum ni d’aliments ni de begudes. S’exceptuen de la prohibició de consum d’aliments i begudes en espais públics els àpats que es puguin fer a l’aire lliure en les sortides escolars o en les activitats d’intervenció socioeducativa.