Es posa una coberta al monument de La Torratxa per la seva conservació

muntatge cúpula torratxa

En el marc del projecte de consolidació de la torre funerària romana de Vilablareix, La Torratxa, recentment s'ha instal·lat una cúpula que protegeix el patrimoni. 

Aquesta cúpula, és una estructura metàl·lica situada a dalt de la torre funerària i al capdamunt s'hi troba situat un parallamps. 

A banda s'ha urbanitzat el camí públic est oest que discorre entre els camps, així com l'àmbit del camp est. També s'han fet moviments de terres i treballs arqueològics a l'àmbit de la torre (al camp oest).

També s'ha restauració de l'estructura de la torre i els vestigis arqueològics del voltant.

L'objectiu d'aquest projecte consisteix en adequar l'àmbit immediat i l'accés, facilitar la visita exterior i la comprensió i difusió del monument, alhora que se'n restauren els elements i es protegeixen de les inclemències del temps.

Algunes fases d'aquest projecte poden fer-se gràcies a dues subvencions demanades a la Diputació de Girona, una per valor de 44.120€, on la Diputació subvenciona el 80% de l'import i la part restant la posa l'Ajuntament.

L'altra subvenció extraordinària és per valor de 21.500€, on la Diputació  també subvenciona el 80% de l'import.

Val a dir que de moment el pas cap al monument per poder-lo visitar no és accessible, si bé s'estan adequant els espais perquè la Torratxa esdevingui un espai visitable en breus. 

 

Diputació de Girona - Imatge Institucional