Entra en vigor el confinament nocturn

Confinament nocturn

Aquest diumenge 25 d’octubre ha entrat en vigor el confinament nocturn entre les 22.00 i les 06.00 hores per tal d’evitar la propagació de la Covid_19. Resten prohibits tots els desplaçaments i la circulació per les vies públiques en aquesta franja d’hores.

 

Horari màxim d’obertura al públic:

Serveis, comerç minorista i restauració (inclòs serveis a domicili i recollida amb cita prèvia), activitats esportives i recreatives, i espais públics a les 9 hores de la nit.

Activitats culturals a les 10 de la nit, i es permet el retorn dels assistents entre les 10 i les 11 hores.

 

Excepcions a la mobilitat:

  • Assistència sanitària d’urgència.
  • Adquisició de productes farmacèutics per raó d’urgència, la farmàcia més propera.
  • Desplaçaments de professionals, i personal voluntari acreditat, per fer serveis essencials, sanitaris i socials.
  • Cura de persones grans, menors d’edat, persones dependents, amb discapacitat o especialment vulnerables per motius inajornables.
  • Actuació urgent davant d’òrgans judicials.
  • Retorn al lloc de residència habitual en cas de viatge.
  • Cura d’animals de companyia pel temps imprescindible, amb desplaçament individual proper al domicili, de les 4 a les 6 hores.
  • Altres causes de força major o altra situació de necessitat justificada.

 

Cal portar el certificat de declaració autoresponsable o qualsevol altre document acreditatiu (mèdic, d’empresa...).