Els Mossos d’Esquadra implementen la cita prèvia per a posar denúncies a comissaria

Cita prèvia denúncies Mossos

Amb l’objectiu d’oferir un millor servei a la ciutadania, els Mossos d’Esquadra han posat en marxa un sistema de cita prèvia per a posar denúncies. Les relatives a delictes d’especial gravetat i urgència seguiran sent ateses a qualsevol hora i de forma preferent. 

 

El pla s’implementa a totes les comissaries i permet una optimització del temps tant dels ciutadans que vulguin interposar una denúncia com de la pròpia comissaria, ja que podrà gestionar i redistribuir millor el volum de feina. 

El ciutadà, des de casa, ja pot reservar hora per posar la seva denúncia accedint al sistema de cita prèvia que es troba disponible a través de la plataforma https://mossos.gencat.cat/ca/serveis_i_tramits/Cita_previa/

Des d’aquesta interfície es pot triar la comissaria on vol adreçar-se per posar la denúncia i escollir la franja horària en la qual vol ser atès d’entre les disponibles, entre les 6h i les 22h.

 

Per quin tràmits es pot reservar?

El sistema de cita prèvia està disponible per a aquells tràmits i denúncies més habituals. Així e pot reservar hora per tràmits administratius com Declaració de permís de viatge a l’estranger per a menors i per denunciar fets no penals com les pèrdues de documentació i/o objectes. També es poden denunciar a través de cita prèvia els fets penals que no requereixin una instrucció complexa com ara robatoris amb força a habitatges i establiment, furts, robatori a l’interior de vehicle i danys lleus, a banda de robatoris amb violència i intimidació, lesions, amenaces, sostracció de vehicle i ocupació d’immobles.

 

Aquelles denúncies relatives a delictes d’especial gravetat i urgència seguiran sent ateses sense cita prèvia i de forma preferent.