El 2 de novembre obrirem la borsa de sol·licitants d’Habitatge de Protecció Oficial

Borsa HPO Vilablareix

El dimarts vinent 2 de novembre obrim la borsa de sol·licitants d’habitatge de protecció oficial pels joves del poble. L’objectiu és saber la demanda real dels/les joves del nostre poble. ‘Vam fer una enquesta, i aquest és el següent pas. Hem de saber quina és la demanda real d’Habitatges de Protecció Oficial de compra i de lloguer per poder fer les bases d’adjudiació de les noves promocions’ explica l’alcalde, David Mascort

Accés al REGISTRE D'INSCRIPCIÓ A LA BORSA D'INTERESSATS EN HPO VILABLAREIX(Seu-e)

Els requisits per a poder-s’hi apuntar són els següents: (Només cal complir-los, no cal presentar documentació fins que es facin i publiquin les bases)

  • Les persones que, individualment o com a unitat de convivència, compleixin els requisits fixats per la Llei d’Habitatge i pels seus reglaments de desenvolupament, tenen dret a ser inscrits a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial de Vilablareix.
  • La inscripció a la borsa només es farà respecte d’un dels membres de la unitat de convivència que haurà de residir en l’habitatge sol·licitat. (Es presumeix convivència efectiva en el cas de matrimonis, unions estables de parella i parelles de fet inscrites).
  • Ser major d’edat o emancipat.
  • Residir o haver residit a Vilablareix i acreditar-ho mitjançant el corresponent certificat d’empadronament.
  • Acreditar el compliment d’uns límits d’ingressos per part del titular o titulars del futur habitatge, o per part de la unitat de convivència, segons s’estableixi a les bases d’adjudicació de cada promoció. (Els ingressos d’una unitat de convivència són la suma dels percebuts per totes les persones que la conformen)
  • Per tenir dret a ésser inscrit a la borsa d’interessats en habitatges amb protecció oficial, caldrà acreditar la necessitat d’habitatge.

En aquest moment, els interessats no han d’estar inscrits a l’Agència d’Habitatge, però quan es facin les bases de l’Ajuntament, caldrà estar inscrit al registre de sol·licitant de l’HPO de la Generalitat.

 

‘A finals d’any farem l’avaluació dels inscrits a la borsa, i durant el 2022 farem l’adjudicació dels pisos d’Habitatge de Protecció Oficial de segona mà i, previsiblement, d’una nova promoció de pisos nous’ afegeix la regidora de joventut, Judit Auguet

 

Les inscripcions es podran fer a través del registre municipal o per la seu electrònica del web de l’Ajuntament.