Consulta pública per a la redacció del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona

PMUSSGI

Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PMUSSGI)

L'Ajuntament de Vilablareix, juntament amb altres ajuntaments, amb el Consell Comarcal del Gironès, amb l’ATM de l’Àrea de Girona i amb la Diputació de Girona, són les entitats que estan participant en el disseny del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible Supramunicipal de Girona (PMUSSGI).
L’Ajuntament de Girona, actuant per delegació dels ajuntaments que participen en aquest projecte, porta a terme, abans de redactar el PMUSSGI,  una consulta pública per demanar l’opinió a la ciutadania i a les entitats interessades. 
Podeu accedir a la informació a través d’aquest enllaç:

 https://girona-decidim.ddgi.cat/processes/PlaMobilitatUrbana