Ajuts per a la retirada d'amiant

Retirada amiant

L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha obert una nova convocatòria d’ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d’aïllament i de la construcció que continguin amiant. L’objectiu és que la retirada s’efectuï amb les òptimes condicions, millorar el medi ambient i minimitzar el risc que aquest material comporta per a la salut pública.

 

Qui els pot demanar?

Les persones propietàries dels edificis, ja siguin persones físiques o jurídiques, publiques o privades, i les comunitats de veïns i veïnes.

 

Quantitat de l’ajut

L’import inclou la manipulació i la retirada de l’amiant, i el seu transport, gestió i tractament mitjançant les empreses inscrites al Registre d’empreses amb risc d’amiant.

 

Com es sol·licita?

L’han de demanar per internet al web de la Generalitat: AJUTS AMIANT