Sortida d’infants al carrer

Sortida infants al carrer

A partir de del diumenge 26 d’abril poden sortir els menors de 14 anys acompanyats d’un adult amb les següents condicions:

 

  • Fins a 1km de distància del domicili
  • Fins a 3 menors amb 1 adult (progenitor, persona amb qui convisquin al domicili o persona a càrrec).
  • Entre 9.00 i 21.00h
  • Es podrà circular per qualsevol via o espai públic, inclosos espais naturals i zones verdes autoritzades, sempre que es respecti el límit màxim d’1 km del domicili.
  • No és permès l’accés a espais recreatius infantils a l’aire lliure, així com a instal·lacions esportives.
  • Durant el passeig diari s’ha de mantenir una distància interpersonal amb tercers mínima de dos metres.
  • Es recomana l’ús de mascaretes.
  • Es poden portar joguines com patinets i bicicletes, però no compartir-les.
  • No podran fer aquestes sortides els nens i nenes que presentin símptomes o estiguin en aïllament domiciliari a causa d’un diagnòstic per Covid-19, o que es troben en període de quarantena domiciliària.