Mesures de seguretat en el transport públic

Mesures transport públic

 

Vist l’Ordre del Gobierno TMA/384/2020, de 3 de maig, per la qual es dicten instruccions sobre la utilització de màscares en els diferents mitjans de transport i es fixen requisits per garantir una mobilitat segura de conformitat, amb el pla per a la transició cap a una nova normalitat, l’ATM de l’àrea de Girona ha creat un cartell per tal que es segueixin les següents mesures:

 

  • En el transport públic sempre s’ha de portar mascareta.
  • A la parada s’ha de mantenir la distància de seguretat.
  • El transport públic s’ocuparà tan sols el 50%.
  • A bord del bus també s’haurà de mantenir la distància de seguretat (2metres entre persones).