L'Ajuntament de Vilablareix aprova el nou Pla Local de Joventut (2020-2023)

Pla Local de Joventut 2020-2023

L’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat en el ple d’aquest dijous 21 de gener, el nou Pla Local de Joventut (2020-2023) que s’ha elaborat durant els darrers mesos. 

El Pla Local de Joventut recull les polítiques municipals de joventut que es portaran a terme durant aquesta legislatura (2020 – 2023) i que inclou diverses actuacions dividides en els següents eixos: habitatge, treball, salut, formació, educació, cultura i oci. Engloben tots els àmbits que impacten directament sobre la vida dels joves i donen resposta a les seves necessitats.

 

“Creiem que prioritzant aquests eixos podem obrir moltes portes als joves de casa nostra. Prioritzar l’accés a l’habitatge i fer-lo més assequible, introduir-los al món laboral, conscienciar-los i documentar-los de molts aspectes rellevants per a la seva Salut, facilitar-los la formació que necessitin i promoure espais per fomentar les seves relacions socials” explica la regidora de Joventut, Judit Auguet. 

 

Aquest document dona continuïtat al full de ruta anterior i hi incorpora noves propostes, com la creació d’un Consell de Joves per tal de crear pressupostos de joventut participatius. “Volem fer partícips als joves dins el municipi, que ens facin arribar propostes que puguem construir plegats” afegeix Auguet. 

 

Una altre de les accions rellevants és la de fomentar la comunicació a través de les diferents xarxes socials. Aquest 2020 s’ha creat el compte d’Instagram @vilablareixjove perquè sigui un canal de comunicació directe entre l’Ajuntament i els joves. 

 

L’habitatge i l’ocupació són els dos temes que més preocupa als joves. És per això que des de l’Ajuntament s’ha fet un estudi sobre la demanda d’accés als habitatges de protecció oficial i es reobrirà el registre d’Habitatges de Protecció Oficial. I per una altra banda, es potenciarà la contractació de gent jove en borses del municipi i es promourà l’emprenedoria. 

El pla també inclou establir mètodes per detectar possibles formacions per satisfer als joves, com poden ser els cursos de monitors, pre-monitors, directors de lleure o fotografia, com ja s’estan portant a terme des de fa uns anys. 

 

També es potenciaran les consultes individuals de l’Agent de Salut Jove, especialista en temes de Salut per joves, com poden ser sexualitat, alcoholisme, etc.