MAMAA MATERNITAT

President/a:
Farners Servando Torrent
Tlf:
*
Adreça postal:
*
mamaamaternitat@gmail.com
Objectius o finalitats principals:

Lactància, porteig, massatge infantil….

Activitat principal:

Donar suport amb diferents aspectes de la maternitat

MAMAA MATERNITAT