Com fer la matriculació a la Llar d'Infants "La Farigola"

Matriculació (previa consulta amb la Llar d'Infants)

 

 • Per mitjà telemàtic: cal adjuntar  la documentació detallada més avall (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg) al tràmit genèric “Matriculació  LLAR INFANTS”:

 

https://seu.vilablareix.cat/SeuElectronica/ZonaPublica/Tramits/TramitsGenerics.aspx

 

 • Presencial: per als casos que no es puguin presentar de manera telemàtica i de manera excepcional, es pactarà dia i hora per telèfon ( tel 972405001)

Pagament matriculació

 • En el moment de fer la matrícula i abans d’acabar el tràmit, s’haurà de fer el pagament de 80€ per tal de formalitzar la plaça.

 • Un cop fet el pagament no es retornarà l’import.

Documentació matriculació

 • Domiciliació bancària (Detallar l'IBAN -24 digits- al apartat EXPOSO del formulari).

 • Llibre de vacunes (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)

 • Targeta sanitària (escanejada o fotografiada en format pdf o jpg)

 

Cal tenir en compte

Per les persones que excepcionalment facin la preinscripció de manera presencial recordeu:

 • Preferiblement una sola persona per fer la preinscripció i matriculació.

 • Portar tota la documentació i si és possible el propi bolígraf.

 • Portar mascareta i guants.

 • Recordeu que no han de venir persones de grups d’especial vulnerabilitat, en període de confinament o que presentin símptomes.

 

 

CONTACTE

Per formalitzar preinscripcions i matriculació:  972 40 50 01 / oac@vilablareix.cat

 

Consultes i altres:  llarinfants@vilablareix.cat