Avís legal

L'Ajuntament de Vilablareix (DES D'ARA EL PROPIETARI) amb domicili a l'efecte de notificacions en C/Perelló 120, 17180 Vilablareix, Girona posa a disposició en el seu lloc web vilablareix.cat determinats continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats. Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web del PROPIETARI per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web vilablareix.cat en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, les imprimeixi, arxivi i accepti a través d'internet i es trobi plenament informat.

L'accés al lloc web del PROPIETARI implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'USUARI es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'oferixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei i a respectar en tot moment les presents condicions generals.

 1. PRIMERA: El lloc web del PROPIETARI ha estat realitzat amb la finalitat de posar a la disposició de tercers informació sobre el municipi i poder contactar amb ell, per a sol·licitar informació addicional. Tot el lloc web té caràcter gratuíto. Els serveis i productes als quals es pugui accedir a través del lloc web es regiran si escau per les condicions generals i particulars que el responsable dels mateixos estableixi doncs aquests serveis són oferts per tercers aliens al PROPIETARI.
 2. SEGONA.- CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS
  1. La utilització del lloc web del PROPIETARI, no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament EL PROPIETARI prohibeix els següents:
   1. Realitzar accions que puguin produir en el lloc web o a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes del PROPIETARI o a tercers.
   2. Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ("spaming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")
  2. EL PROPIETARI, podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.
 3. TERCERA.- CONTINGUTS: Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:
  1. EL PROPIETARI utilitzant fonts internes i externes de tal manera que EL PROPIETARI únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.
  2. Els USUARIS, a través de col·laboracions o introducció voluntària de continguts, tant gràfics com escrits, directa o indirectament a través d'enllaços o links sent aquests els únics responsables dels mateixos i quedant expressament eximit EL PROPIETARI de tota responsabilitat. L'USUARI que introdueixi qualsevol contingut en el lloc web del PROPIETARI manifesta l'absoluta legalitat i autoria dels mateixos i expressament assumeix tot tipus de responsabilitat que es pugui derivar d'aquests continguts. L'USUARI també es fa responsable de les opinions introduïdes en el xat i fòrums posats a la seva disposició en el lloc web. EL PROPIETARI no serà responsable en cap cas de les opinions abocades en els referits fòrums i podrà retirar o impedir l'accés als USUARIS que vulnerin la legalitat vigent així com posar en coneixement de Jutjats i Tribunals els fets que siguin constitutius d'algun tipus d'il·lícit penal o civil.
  3. EL PROPIETARI es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents en el seu lloc web. EL PROPIETARI no assegura ni es responsabilitza del correcte funcionament dels enllaços a llocs web de tercers que figurin a vilablareix.cat
   A més a través del lloc web del PROPIETARI es posen a la disposició de l'usuari serveis gratuíts i de pagament oferts per tercers aliens i que es regiran per les condicions particulars de cadascun d'ells. EL PROPIETARI no garanteix la veracitat, exactitud o actualitat dels continguts i serveis oferts per tercers i queda expressament exempt de tot tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta d'exactitud d'aquests continguts i serveis.
 4. QUARTA.- RESPONSABILITAT
  1. EL PROPIETARI en cap cas serà responsable de:
   1. Les fallades i incidències que poguessin produir-se en les comunicacions, esborrat o transmissions incompletes de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius
   2. De la producció de qualsevol tipus de dany que els USUARIS o tercers poguessin ocasionar en el lloc web.
   3. De la fiabilitat i veracitat de les informacions introduïdes per tercers en el lloc web, bé directament, bé a través d'enllaços o links. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.
  2. EL PROPIETARI es reserva el dret a suspendre l'accés sense previ avís de forma discrecional i amb caràcter definitiu o temporal fins a l'assegurament de l'efectiva responsabilitat dels danys que poguessin produir-se. Així mateix, EL PROPIETARI col·laborarà i notificarà a l'autoritat competent aquestes incidències en el moment que tingui coneixement fefaent que els danys ocasionats constitueixin qualsevol tipus d'activitat il·lícita.
 5. CINQUENA.- DRETS D'AUTOR I MARCA: El lloc web del PROPIETARI - els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web- es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació dels referits elements protegits excepte consentiment exprés del PROPIETARI. Els materials tant gràfics com escrits enviats pels usuaris a través dels mitjans que es posen a la seva disposició en el lloc web són propietat de l'usuari que afirma a l'enviar-los la seva legítima autoria i cedeix els drets de reproducció i distribució al PROPIETARI.
 6. SISENA.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE: Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per a resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Girona renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.
 7. SETENA: En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les altres clàusules seguiran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. EL PROPIETARI podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part del PROPIETARI.