Serveis Socials

Serveis socials i Gent Gran

Maite Tixis i Padrosa ~ contacte

 

CAN RIBOTIC-OFICINA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

C/ Perelló, 120,  és un espai d’atenció als veïns/es del poble  on hi ha ubicats els següents serveis:

SERVEIS SOCIALS
Els Serveis Socials d’Atenció Primària són el punt d’accés immediat als veins/es del poble.  
El personal que forma l’equip de serveis socials són:
1 treballador/a social
1 educador/a social
Per demanar hora es pot sol.licitar per telefon al 972-201962 Consorci de Benestar Social Gironès-Salt o anar personalment a l’Oficina d’Atenció a les Persones Can Ribotic (C/ Perelló, 120) que us informaran.


Els serveis socials d’atenció primaria fan una valoració de les demandes i segons valoració dels professionals es poden oferir entre altres serveis:

 • SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIARIA (SAD)

Són aquelles accions que es realitzen a la llar mitjançant un treballador familiar i/o un auxiliar de llar, per tal d’acompanyar a persones que tinguin dificultats per les tasques habituals i les activitats bàsiques de la vida diària (dutxar-se, fer el dinar, neteja de la llar…)

 • SERVEI DE TELEASSISTÈNCIA

És un servei  que fomenta l’autonomia de les persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles.

També s’adreça a altres col·lectius amb necessitats específiques: des d’infants amb discapacitat fins a persones amb mobilitat limitada o altres dificultats, independentment de la seva edat.

Permet prevenir i detectar ràpidament situacions de risc, com per exemple caigudes o altres accidents domèstics, i donar-hi una resposta ràpida i professional. També proporciona seguretat, acompanyament i suport en les activitats del dia a dia. El Servei Local de Teleassistència atén telefònicament i personalment, amb visites domiciliàries. Segons el perfil i les necessitats de cada persona, es determina un nivell de suport (bàsic, mitjà o alt) i les trucades, les visites de seguiment i altres accions que es fan des del Servei són menys o més freqüents.

Està actiu permanentment, les 24 hores i els 365 dies de l’any.

 • AJUDES TÈCNIQUES I SERVEI DE TERAPIA OCUPACIONAL

Els banc d’ajudes tècniques  i el Servei de Teràpia Ocupacional són serveis per millorar funcionalitat en les tasques de la vida diària a les persones que presenten alguna limitació (ex. Cadira de dutxa, caminador, orientació en l’espai familiar i adaptació, supressió de barreres arquitectòniques) i ofereix formació als cuidadors/es donant estratègies per millorar la qualitat de vida de la persona. 
La Terapeuta Ocupacional realitza una visita a domicili per valorar les millores que cal fer pel benestar de la persona i ofereix, si cal, el material des del Banc d’Ajudes Tècniques del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

 

Des de Serveis Socials deriven també a serveis especialitzats en funció de les demandes i detecció de les necessitats.

OFICINA D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Va dirigit a persones majors de 65 anys que volen o necessiten serveis per millorar la seva qualitat de vida, i sentir-se acompanyats.


Objectius:

 • Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d’atenció i interessos de les persones grans de forma personalitzada.
 • Afavorir la reucperació i el manteniment de l’autonomia personal i social
 • Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions posibles.
 • Proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans, especialment a aquelles que tenen cura de persones en situació de dependència.

Serveis:

 • Servei d’Estada
 • Tallers de Memoria 
 • Tallers d’Estimulació Cognitiva
 • Servei de Podologia
 • Tallers d’Activitat Física – caminades i sortides per l’entorn.
 • Tallers de Gimnàstica Passiva
 • Tallers d’expressió artística  - manualitats
 • Tallers i xerrades dirigides a familiars

SERVEI DE SUPORT FAMILIAR /AULA DE FORMACIÓ

Des de la prevenció es treballarà per potenciar les habilitats dels pares i mares amb la finalitat de disminuir conductes de risc i s’oferiran activitats amb espais de participació, asessorament i orientació.
Es programaran cicles de xerrades, tallers i cursos.