Ensenyament

L’ensenyament és molt important en la formació de bons ciutadans. Amb una  bona preparació del nostres joves podran aprofitar millor les diferents oportunitats en el futur, sobre tot laborals.

Per això, a Vilablareix, hem apostat perquè tot nen/a, noi/a pugui rebre una formació des del nivell de 1r cicle d’Educació Infantil ( 0 a 3 anys) fins al nivell de batxillerat.

Educació Infantil

El 1r cicle d’Educació Infantil de 0 a 3 anys, és un ensenyament no obligatori.

Aquest cicle s’imparteix a la Llar d’Infants “La Farigola”

El 2n cicle d’Educació Infantil de 3 a 6 anys

S’imparteix al CEIP Madrenc S'obre en una nova finestra, on hi ha un grup de cada una de les edats, o sia, I3, I4, i I5.

Educació Primària

Sis cursos d’Educació Primària

S’imparteixen al CEIP Madrenc S'obre en una nova finestra, on hi ha un grup de cadascun del sis cursos.

Educació Secundària

El curs 2008-09, en uns mòduls i a dia d'avui a l’espera del nou IES, es va iniciar l'educació secundària obligatoria a Vilablareix.

Actualment també s'imparteix el batxillerat, hi assisteixen apart d’alumnes de Vilablareix, de Aiguaviva, Fornells i Quart.

 INSTITUT DE VILABLAREIX S'obre en una nova finestra: Telèfon - 972 406 005 - Fax: 972 401 419