Programes DipSalut


Programes Dipsalut:

Programes de protecció de la Salut dirigits a reduir els riscos presents en el nostre entorn:

  • Programa de suport a la gestió i control d’instal•lacions d’alt risc de transmissió de legionel•losi.   
  • Programa de suport a la gestió i control d’instal•lacions de baix risc per a la transmissió de legionel•losi.   
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor.
  • Programa d'avaluació higiènica i sanitària de les piscines d'ús públic.  
  • Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d'ús públic de titularitat i/o gestió municipal.
  • Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils.  
  • Programa de divulgació de coneixements de seguretat alimentària en l’àmbit municipal (llibret sobre bones pràctiques per als establiments alimentaris).

També s’hi ofereixen serveis de l’àmbit de la promoció de la Salut com el de "Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris Saludables", o el “Girona, territori cardioprotegit”.