GESTIÓ DE RESIDUS

El 21 d'octubre del 2013 vam iniciar la recollida selectiva porta a porta

Deixalleria

Hi ha residus que, per al seva naturalesa, han de ser recollits a la deixalleria. Aquest és el cas dels residus domèstics especials, tòxics o perillosos, com són els olis, les pintures, els fluorescents, els esprais, els cosmètics, etc. Altres residus que també es poden portar a la deixalleria són les runes domèstiques, els miralls, així com els residus valoritzables (paper i cartró, envasos, ferralla, etc. ).

La deixalleria que hem d’utilitzar els veïns i veïnes de Vilablareix es troba a:

Deixalleria de Vilablareix
Carrer Güell, 65 (al costat del Magatzem Municipal) - Tel 972 39 67 52 

HORARI
De dilluns a divendres de 8 a 20h
Dissabtes de 10 a 14h i de 16 a 20h
Diumenges i dies festius  tancat

 


Web del PORTA A PORTA