Duplicat del permís de circulació per canvi de domicili

Què
Tramitació d'actualització d'adreça en el permís de circulació i/o conducció, motivat per l'alta o canvi de domicili en el Padró municipal d'Habitants de Vilablareix.

Qui
El titular del permís de circulació o conducció.

Com

  • A les oficines municipals de l'Ajuntament, presencialment per part de la persona interessada, o per un tercer amb la sol·licitud signada pel titular del permís de conduir o de circulació.

  •  
  • Directament a la Seu-e de la DGT: https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/cambia-domicilo-vehiculo/

  • Per telèfon: 060

Documentació

Documentació per al duplicat del permís de circulació:
- Sol·licitud signada pel titular on figuri el nou domicili.
- DNI del sol·licitant.
- Permís de circulació original i una fotocòpia.
- Justificant de pagament de l’últim rebut de l’Impost de Vehicles Tracció Mecànica.
 

Cost
Gratuït