Instrucció per als domicilis sobre gestió de residus domèstics i Covid-19

Residus i Covid-19

Manipulació domiciliari dels residus a les llars amb positius en quarantena per Covid-19:

 

Segons les recomanacions del Ministeri de Sanitat, els residus del pacient, inclòs el material d’un sol ús utilitzat per la persona malalta (guants, mocadors, mascaretes), s’han d’eliminar en una bossa de plàstic (BOSSA 1) en un cubell, preferiblement amb tapa i pedal d’obertura, sense realitzar cap separació pel reciclatge.

 

La bossa de plàstic (BOSSA 1) s’ha de tancar adequadament i introduir-la en una segona bossa d’escombraries (BOSSA 2), al costat de la sortida de l’habitació, on a més es depositaran els guants i mascaretes utilitzats pel cuidador i es tancarà adequadament abans de sortir de l’habitació.

 

La BOSSA 2, amb els residus anteriors, es depositaran amb la resta dels residus domèstics a la bossa de residus (BOSSA 3) corresponent al cubell de fracció restant. La BOSSA 3 també es tancarà adequadament.

 

Immediatament després es realitzarà una completa higiene de mans, amb aigua i sabó, almenys de 40 - 60 segons.

 

La BOSSA 3 es depositarà exclusivament en el contenidor de fracció resta (o a qualsevol altre sistema de recollida de fracció resta establerta a l’entitat local), està prohibit dipositar-la als contenidors de recollida separada de qualsevol de les fraccions separades (orgànica, envasos, paper, vidre o teixit) o el seu abandono a l’entorn.

 

Manipulació domiciliari dels residus a les llars sense positius o quarantena:

 

En el cas de les llars sense positius ni quarantena, la separació dels residus es realitzaran com es fan habitualment.

 

Amb la fi de reduir al màxim la fracció resta que arriba a les plantes de tractament, convé recordar als ciutadans la importància d’optimitzar la recollida separada de les diferents fraccions (paper/cartró, vidre, envasos, orgànica en el seu cas), i dipositar en els seus contenidors únicament els residus corresponents a tals fraccions.

 

Per últim, es recorda als ciutadans que els guants de làtex o nitril empleats per a fer la compra o altres usos no són envasos i per tant no es deuen dipositar en el contenidor d’envasos lleugers (groc).