Només s'actualitzarà la taxa d’escombraries de les ordenances fiscals de 2024 per fer front a la inflació

porta a porta
  • Amb el nou concurs del servei de recollida s’incorpora el porta a porta al disseminat, s’amplia la recollida del paper i cartró de forma setmanal, s’amplia l’horari d’atenció ciutadana, s’incorpora un operari més, es milloren les condicions salarials del personal i es crea un nou punt de recollida de poda, entre altres. 
  • La resta de taxes municipals continuaran congelades per no augmentar la pressió fiscal dels veïns i veïnes. 

  • Les parades que vulguin establir-se al mercat setmanal dels dimecres tindran amb les ordenances fiscals de 2024 una bonificació de 6 mesos del cost de la taxa, amb l’objectiu d’atraure’n de noves i que es consolidin a Vilablareix. 

L’equip de govern portarà al ple de novembre una proposta per actualitzar la taxa d’escombraries de 10 euros el trimestre, és a dir, 40 euros l’any, amb la voluntat de fer front a la inflació i cobrir part de l’augment de despeses que ha suposat el nou contracte del servei. La resta d’ordenances i taxes es congelaran amb l’objectiu de no intensificar la pressió fiscal als veïns i veïnes de Vilablareix. 

Aquest increment ve motivat, d’una banda, per l’augment del cost del servei de recollida selectiva que s’ha incrementat un 144%. En concret, el nou contracte del servei de recollida d’escombraries ha passat de tenir un cost de 121.489,08 € a 297.200,46 €. A més, s’hi afegeix l’augment del cost del tractament de la resta (45%) i l’orgànica (56%) amb el tancament de Solius i, en tercer lloc, per la disminució del preu de venda del paper i cartró, que ha estat del 83%. 

Amb el nou concurs del servei de recollida s’incorpora el servei de porta a porta al disseminat, s’amplia la recollida del paper i cartró de forma setmanal, s’amplia també l’horari d’atenció ciutadana, s’incorpora un operari més al servei, es milloren les condicions salarials del personal i es crea un nou punt de recollida de poda, entre altres. 

La regidora de Medi Ambient, Anna Felip, ha explicat que aquest increment de 40 €/any fixarà una taxa mínima de 120 €/any per aquells habitatges que participen més del servei de recollida porta a porta (dades recollides gràcies al xip que es va incorporar el 2013) i que representa la pràctica totalitat del municipi, amb el 92% dels habitatges. Per a la resta, se'ls aplicarà un increment proporcional a la taxa que paguen. Vilablareix, tot i aquest increment, manté una de les taxes més baixes del Gironès. 

Amb el nou contracte, per exemple, també s’ha pogut reforçar la recollida tèxtil que ha passat dels 1.165 kg a 1.243,50 kg. Aquesta i d’altres iniciatives han fet que el projecte porta a porta a Vilablareix hagi anat evolucionant i avançant fins a convertir-se en un referent a nivell de país. Aquest mes fa 10 anys que Vilablareix va iniciar el porta a porta. Amb aquest sistema s’ha assolit el 92,61% de recollida selectiva, situant el municipi com a capdavanter no només del Gironès, sinó també de tota Catalunya. 

La regidora ha argumentat també que l’equip de govern fa aquesta proposta per complir amb la normativa que diu que “l’import de les taxes per la prestació d’un servei no podrà excedir del cost real o previsible del servei”.  

Nova bonificació per les parades del mercat setmanal 

Les parades que vulguin establir-se al mercat setmanal dels dimecres tindran amb les ordenances fiscals de 2024 una bonificació de 6 mesos del cost de la taxa amb l’objectiu d’atraure’n de noves i que es consolidin a Vilablareix.