L'Ajuntament de Vilablareix renova el compromís amb la lluita contra el canvi climàtic

Compromís amb la lluita contra el canvi climàtic

L’Ajuntament de Vilablareix actualitza el seu compromís amb la lluita contra el canvi climàtic i s’ha adherit al renovat Pacte dels Alcaldes i les Alcaldesses pel Clima i l’Energia Sostenible (PAESC), el principal moviment Europeu que involucra les autoritats locals i la seva ciutadania en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

El pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’estalvi i eficiència energètica, implementació de fonts d’energia renovables i altres accions de mitigació del canvi climàtic, així com analitzar la vulnerabilitat del territori.

 

L’Ajuntament de Vilablareix fa seus els objectius de la Unió Europea i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 40% per l’any 2030, impulsar accions per adaptar-se als impactes del canvi climàtic i facilitar l’accés a una energia segura, sostenible i assequible a la ciutadania. “Des de l’ajuntament de Vilablareix volem continuar implementant accions de mitigació del canvi climàtic, fent un pas més per facilitar que aquestes accions es realitzin no només als equipaments o serveis municipals: volem facilitar que la ciutadania també n’implementi” explica la regidora de Salut Pública i Medi Ambient, Imma Vilà 

 

Adherint-se al PAESC, l’Ajuntament de Vilablareix també es compromet a elaborar un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible en un termini màxim de dos anys des de la data d’adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió d’Energia de la Unió Europea i inclourà un inventari base d’emissions de gasos d’efecte hivernacle (per tal de poder fer un seguiment de l’efectivitat de les accions de mitigació), una avaluació de les dels riscos i les vulnerabilitats climàtiques i una estratègia d’adaptació al canvi climàtic. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.

 

L’Ajuntament de Vilablareix elaborarà també un informe de seguiment cada dos anys des de la data d’enviament del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia que avaluï, monitoritzi i verifiqui els objectius.

 

Per una altra banda, l’Ajuntament de Vilablareix s’ha compromès a constituir, juntament amb altres ajuntaments i entitats, l’Associació de Municipis i Entitats per l’Energia Pública (AMEP) com a una eina municipal contra la crisi climàtica i avançar cap al procés de transició energètica i descarbonització de l’economia, explica el regidor d’urbanisme, gestió de mobilitat i infraestructures, Pau Rovira

 

Aquesta associació neix amb dos objectiu claus, donar suport als municipis per dur a terme accions encaminades a impulsar una transició cap a un model energètic just, democràtic i sostenible i per altre banda, promoure la titularitat, la propietat i la gestió pública de les xarxes de distribució d’energia elèctrica.

 

Al municipi de Vilablareix, el compromís de la lluita contra l’emergència climàtica i l’impuls d’un model energètic just, sostenible i renovable es planteja com una necessitat ineludible. És d’interès municipal participar en la constitució de l’AMEP ja que pot esdevenir una eina clau per defensar els interessos municipals i de la ciutadania en la tramitació i aprovació de la normativa que regularà la transició energètica, i molt especialment aquella relacionada amb la distribució d’energia elèctrica i l’autoconsum d’energia renovable.

 

“La participació de l’Ajuntament de Vilablareix a l’associació ens permetrà tenir veu davant de les altres administracions i organitzacions per incidir en la millora del servei de distribució d’energia i en assolir una comercialització justa i equitativa. No volem tenir únicament el paper de consumidors sinó també de productors d’energia renovables i poder incidir en el consumidor final en tant que es tracta d’un servei bàsic per a la ciutadania” explica Rovira.

 

Un total de més de 95 municipis catalans ho porten a ple, entre ells les 4 capitals catalanes, que representen a més de 3,4 milions de persones del país, i per tant, és un compromís molt generalitzat a Catalunya.