El ple extraordinari aprova el cartipàs municipal

Ple cartipàs 2022

El Ple extraordinari celebrat aquest dijous a la tarda a l’Ajuntament de Vilablareix ha aprovat el cartipàs municipal per aquests 9 mesos que queden de mandat, establint quines àrees tindrà cada regidor i quin serà el representant de cada comissió.

 

Segons aquest cartipàs Maite Tixis portarà l’alcaldia i continuarà portant la regidoria de Salut, Igualtat i Afers Socials; David Mascort serà regidor d’Hisenda i Recursos Humans; el regidor Jordi Frigola s’encarregarà de Serveis, Espais Públics, Gestió d’Equipaments, Entorn Natural i Comunicació; la regidora Sònia Ruiz Cultura i Ensenyament; el regidor Pau Rovira Urbanisme, Gestió de la Mobilitat i Infraestructures; la regidora Imma Vilà Promoció Econòmia, Participació i Salut Pública; el regidor Marc Avellí Esports, Activitat Física i Noves Tecnologies, la regidora Judit Auguet Joventut i Festes.

 

D’altra banda, també s’ha aprovat la configuració de la Junta de Govern Local. Aquesta estarà presidida per Maite Tixis i els vocals Jordi Frigola, Sònia Ruiz i Pau Rovira. 

 

Així mateix, es van nomenar els tres tinents d’alcalde. El primer serà el regidor Jordi Frigola, la segona Sònia Ruiz i el tercer Pau Rovira.

 

En el mateix ple s’ha aprovat la proposta d’adjudicació del contracte d’obra de la biblioteca-sala polivalent a l’entitat mercantil Artífex Infraestructuras SLU per un import de 2.914.360,00€ (exlòs d’IVA).