Aprovat un pressupost de 5,4 milions per garantir la qualitat dels serveis i seguir apostant per la cultura

ple novembre
  • L’ajuntament destinarà 614.000 euros a inversions durant el 2024, entre les quals destaca la renovació del paviment del pavelló municipal, l’adquisició de tot el mobiliari per equipar la sala polivalent, o les millores educatives a la Llar d’Infants per millorar la qualitat d’ús d'aquests  equipaments, entre altres. 

  • L’aposta per la creació de nous projectes culturals on l’educació, cultura i lleure puguin coexistir comptaran amb partides al pressupost que rondaran els 245.000 euros.  

  • El pressupost també destinarà més de 300.000 euros als contractes de neteja i jardineria amb l’objectiu de continuar garantint el manteniment dels espais municipals nets i funcionals, així com el dels carrers i les zones verdes. 

El ple de Vilablareix celebrat el dijous, 2 de novembre, ha aprovat el pressupost per l’exercici 2024 amb els vots a favor d’Esquerra i els vots en contra de Junts per Vilablareix i Units per Vilablareix. Vilablareix disposarà d’un pressupost de 5,4 milions que permetran garantir la millora i el manteniment dels equipaments municipals i continuar fent de la cultura un eix vertebrador de la vida social del poble.  

Pel que fa a les inversions, el pressupost compta amb 614.000 € que es destinaran a equipar la nova sala polivalent, canviar el paviment del pavelló, fer millores educatives a la llar d’infants, executar tasques de millora a la piscina, la compra imprescindible de nou material per a la brigada per millorar el mobiliari urbà, la restauració del monument de la Torratxa, o la compra d’un dels pisos de protecció oficial per destinar-lo a les persones subscrites a la borsa d’habitatge municipal, entre altres.  

En concret, el pavelló és un dels equipaments més utilitzats i demandats a l’hora de dur a terme activitats esportives. El nou pressupost aprovat preveu una inversió de 100.000 € per canviar el paviment. Una obra necessària i inajornable que millorarà la qualitat del seu ús i de tots els veïns i veïnes que en fan ús cada dia. En aquest apartat d’inversions també es destinaran 6.000 € a la llar d’infants per millorar la qualitat educativa i oferir nous recursos als infants i amb l’objectiu que sigui un espai més funcional i agradable pels nens i nenes, així com 200.000 euros per equipar el nou edifici de la sala polivalent.  

El regidor d’Hisenda, Marc Avellí, ha argumentat que aquestes inversions “ens permeten seguir disposant d’uns serveis i uns equipaments de qualitat i dimensionats al creixement que ha tingut el poble en els darrers anys, que és el principal repte que ha d’afrontar Vilablareix durant els pròxims anys”. 

En aquest sentit, l’equip de govern també ha portat a ple una proposta de pressupost que ja preveu incorporar vuit noves places de personal amb la voluntat de garantir el bon funcionament dels serveis municipals i de tots els equipaments. Entre aquestes, s’ha previst ampliar la plantilla municipal amb dues persones a la brigada, un tècnic/ administratiu/va, un conserge per l'escola o un/a bibliotecari/ària per a la nova biblioteca, entre altres. A més, i amb la previsió de la pujada salarial del 2,5% de l'Estat, s’invertiran 200.000 € amb el nou personal.  

Per àrees, Cultura i Joventut continuen sent eixos vertebradors de l’acció del govern, segons es reflecteix al pressupost, ja que es destinaran prop de 245.000 euros a la creació de projectes culturals, i esdeveniments per a totes les edats. “Vilablareix és un poble molt actiu gràcies al gran nombre d’activitats que s’hi fan tant per part de l’ajuntament com de les més de vint entitats que hi ha. I volem continuar que sigui així i organitzant actes on educació, cultura i lleure puguin coexistir. A més, i per poder seguir sent un poble on tothom tingui oportunitat de fer un projecte de vida, continuarem invertint en pisos de protecció oficial per garantir el dret, especialment dels joves, a gaudir d'un primer habitatge”, ha exposat el regidor d’Hisenda. 

Ordenances 

Durant la sessió plenària també s’han aprovat les Ordenances fiscals de 2024 que es congelen amb l’objectiu de no incrementar la pressió fiscal. L’única taxa que s’ha d’incrementar, per fer front a la inflació, serà la del servei de recollida porta a porta. L’increment del cost del nou contracte, les millores que s’hi han afegit, i el tancament de Solius, entre altres, suposarà un increment de la taxa de 10 euros el trimestre, és a dir, 40 euros l’any amb l’objectiu de cobrir part de l’increment de les despeses.  

Aquest increment s’aplicarà al 92% els habitatges que fan la recollida selectiva de forma habitual. Els que no compleixen amb el servei de recollida selectiva se’ls aplicarà un increment proporcional  a la taxa que estan pagant, i que està penalitzada. Les Ordenances s’han aprovat amb els vots a favor d’Esquerra i els vots en contra de Junts per Vilablareix i Units per Vilablareix.  

Renúncia de la regidora Glòria Matas 

Durant la sessió plenària s’ha comunicat també la renúncia de la regidora de Junts per Vilablareix, Glòria Matas.