Aprovades les bases d’adjudicació dels 6 pisos de protecció oficial 

Ple setembre

El ple municipal de setembre de Vilablareix va aprovar ahir per unanimitat definitivament les bases d'adjudicació i procediment de selecció per adquirir els 6 habitatges de protecció oficial que va construir la societat municipal de Vilablareix Futur fa deu anys amb l'objectiu de donar resposta a la demanda dels joves de trobar un habitatge al poble.

El passat dimarts 5 de setembre va tenir lloc la reunió informativa per als interessats en sol·licitar una d'aquestes habitatges de protecció oficial, que ara es tornen a posar a la venda després que els seus propietaris hagin tornat a vendre a l'Ajuntament. Els sol·licitants han de complir una sèrie de requisits, que són publicades al web municipal, com ser majors de 18 anys, haver estat empadronat al municipi com a mínim sis mesos anteriors a l'inici de la recollida de sol·licituds, no tenir cap deute amb l'Ajuntament, estar inscrits a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, entre d'altres. El barem d'adjudicació puntuarà als sol·licitants segons els anys de residència al municipi, l'edat i les unitats familiars.

El ple aprova el projecte previ d'actuació específica (PAE) en sòl no urbanitzable per la implantació d'una àrea esportiva. El projecte té com a objectiu la creació d'un nou equipament esportiu adaptant-lo a les necessitats i requeriments normatius actuals per la pràctica esportiva, i aconseguir una construcció sostenible que s'integri en el seu entorn. Es tracta d'un tràmit administratiu previ a la tramitació de la comissió d'Urbanisme de Girona de la Generalitat de Catalunya, que és la que ha de donar l'autorització del projecte. La proposta es va aprovar amb els vots d'Esquerra, l'abstenció de Junts per Vilablareix el vot en contra d'Units per Vilablareix.

Durant la sessió plenària es va aprovar també per unanimitat la proposta de Document Únic de Protecció Civil. Un document que té per objectiu donar la resposta adequada a possibles situacions d'emergència al municipi i garantint la integració d'aquestes actuacions amb el sistema català de protecció civil. Entre aquestes situacions conté, entre d'altres, emergències per risc d'incendis forestals, emergències per risc d'inundacions, emergències per risc aeronàutic. Un cop aprovat s'exposarà a informació pública durant trenta dies a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte al BOP, a efectes que es puguin presentar les al·legacions oportunes.

Finalment, el ple va aprovar amb els vots de tots els grups municipals una moció de Junts que insta a l'Ajuntament de Vilablareix a elaborar una convocatòria anual de subvenció per entitats o associacions del poble.