Fotogràfica vilablareix

President/a:
Raúl Rodriguez
Adreça postal:
Puigmal, 3
Afvvilablareix@gmail.com
Objectius o finalitats principals:

Arxiu documental fotogràfic, cursets i sortides

Activitat principal:

Arxiu documental fotogràfic, cursets i sortides