Joventut

Parlar de joventut és parlar de present i futur del nostre poble, és parlar d’il·lusió, dificultats, feina, oci, habitatge, primeres vegades, estudis, ....i moltes altres coses que des de la nostra àrea intentem abraçar per tal d’oferir un servei integral als nostres joves.

Amb aquesta multiplicitat de factors que cal tenir presents és molt important poder treballar i mantenir una comunicació amb altres àrees, entitats....per tal d’oferir un bon servei als joves i les joves del municipi.

Tenim engegades moltes iniciatives i propostes per als joves alhora que pretenem que s’impliquin en la vida del poble. En aquest darrer aspecte és on tenim destinats més esforços amb propostes d’activitats i d’autogestió que poc a poc van agafant la força que hauria de tenir.

La comissió jove d’activitats és una de les apostes d’aquesta àrea. Es busca integrar en un grup tots aquells joves amb ganes de fer activitats, participant activament en totes les parts de la seva organització i desenvolupament.

L’altre punt on es destinen més esforços és el Local Jove que ja des de la seva obertura l’abril de 2006 s’ha buscat que sigui un espai de referència entre els joves del municipi en tots els aspectes que un jove pot necessitar.

Tots els nostres objectius i propostes fruit de l’anàlisi de la realitat del municipi, queden reflectits en un document que és el Pla Local de Joventut. Aquest pla que té una vigència de 4 anys fa una revisió de tots els temes que afecten la joventut del municipi per acabar concretant unes propostes d’actuació que ens han d’encaminar cap als objectius que ens hem marcat. Si voleu més informació podeu consultar el Pla Local de Joventut de Vilablareix 2016-2019 ( PLJV 16-19 ) S'obre en una nova finestra

Us animem a fer-nos arribar qualsevol suggeriment o comentari relacionat amb la nostre àrea i el món de la joventut.