Com a eina per al seguiment i l'avaluació del Pla d'acció local s'aplicarà un sistema d'indicadors per a la sostenibilitat.

El càlcul d'aquests indicadors permet conèixer l'evolució i les tendències envers al desenvolupament sostenible del territori en els àmbits ambiental, econòmic i social.